Här kan du Kontakta oss dolt eller öppet!

 Hej Osterian!

Styrelsen får in mängd olika meddelanden av vitt olika slag och en del av dessa berör t.ex. interna kampanjfrågor om att Boxholms Mejeri ska få stanna på orten, i samband med dessa ska ingen känna sig obekväm med att kontakta oss.

Det ska ju även vara enkelt att nå oss här på sidan vilket ledde fram till två olka kontaktformulär.

Dolt meddelande når bara styrelsen och visas inte på hemsidan.
 

Dolt meddelande

Bara styrelsen ser ditt meddelande