Hedersmedlemmar


STYRELSEMEDLEM-OSTAMIRAL 
Hedersosterian på livstid 

SVEN OTTO LITTORIN


Sven Otto  initierade detta upprop en dag då han lät alla sina inre mjuka och sensibla sidor välla fram med emfas på Facebook.  Alla upprop har en inspiratör. Sven Otto har med sin långa erfarenhet inom politik och näringsliv varit ovärderlig, i detta ibland mödosamma arbete. Vi är också mycket glada att Sven Otto har erhållit tecknet kommendör av Dannebrogorden, Danmarks finaste utmärkelse. 

Sven Otto ingår i generalstaben för strategist tänkande ( GSfST) rörande övergripande strategier för att Boxholms Ost ska vara kvar i Boxholm.  


Hedersosterian på livstid 

HÅKAN JUHOLT


Hedersmedlem Håkan Juholt. Fd partiledare i Socialdemokraterna. Journalist, fotograf, politiker och numera ambassadör på Island. Håkan är hedersmedlem på livstid i vår förening. Detta pga av sitt fantastiska arbete att på Island lyfta fram svensk kulinarisk mat på ett förtjänstfullt sätt. Håkan är också vad vi kallar en äkta spjuver som med sin agitatoriska framtoning tillika kulturella ådra kommer att bistå i föreningen samt på vår FB/vägg. Han har tillika en orden isländska Storkorset av Falkorden. Korpen flyger!
 


Hedersosterian på livstid 

Martin Ragnar


Martin Ragnar, författare till boken ”Svensk Ostkultur i recept och formspråk” (Carlsson Bokförlag 2013), grundare av och sekreterare i Kålrotsakademien för främjande av den svenska matens kulturarv samt utbildare i svensk ostkultur på Restaurangakademin i Stockholm och på Eldrimners nationella centrum för mathantverk i Östersund.


Hedersosterian på livstid 

Lars-Rune Pettersson


Lars Pettersson driver mjölkproduktion med ca. 60 kor tillsammans med sin syster Britt-Inger i Kisa.
De är tredje generationen på gården som fått guldmedalj av kungen för att ha levererat mjölk av allra högsta kvalitet i 23 år.
”Boxholmsostar är de finaste Arla har. 
Vid en flytt av mejeriet är det stor risk att ostarna tappar smak och karaktär.
Lirar man i högsta ostligan som dessa ostar gör, så förlorar man mycket på det”