Slaget om Stora bält 2 mot Danmark

Slaget om Stora bält II
Kampen om att Boxholms Ost ska vara i Boxholm fortsätter med oförminskad kraft!

OSTBUSS MOT DANMARK! ÖVER STORA BÄLT
Ostbussen från Boxholm mot Arlas huvudkontor i Århus, Danmark där en manifestation kommer att äga rum! Vårt mål är att träffa Arlas koncernchef Peder Tuborgh och framföra våra önskemål om att Arla ska sälja Boxholms Mejeri i sin helhet. manifestationen är planerad på Arla Foods Head Office, Sønderhøj, Viby, Danmark. Tid för avresa meddelas i god tid före avresa!
 
Mvh
Boxholms Ostens Vänner