Mediainformation Från Boxholms ostens vänner

Mediainformation från Boxholmsostens vänner
 
2019-03-12
 
Arla har den 11 mars meddelat att de avser att tillsammans med en lokal entreprenör
låta Boxholms ost leva vidare i Boxholm. 
 
Vi inom Boxholmsostens vänner tycker att det är bra att öppningar nu kommit till stånd, även om all information från Patrik Hansson, VD Arla Sverige, idag inte varit helt tydliga.
 
Vi förutsätter att ARLA fortsätter att öppna upp för att det ska kunna ystas med full kraft i Boxholm med Boxholmsost.
 
Vi kommer envetet fortsätta med vår kamp att bevara Boxholms ost i Boxholm.
 
12 mars kl 13.00 kommer undertecknad att träffa delar av Östgötabänkens riksdagsledamöter i Riksdagshuset i Stockholm där temat är storföretag vs slå sönder små orter och självhushållningsgraden rörande föda vid kris i riket.
 
Vi finns på http://www.boxholmsost.eu
 
Och på FB Boxholmsostens vänner
  
Boxholmsostens vänner genom Peter Trygg